• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ

 • ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 • ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ - CASE STUDY

 • ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΝΟΜΙΚΟΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΧΡΟΝΟΣ
Εισαγωγικές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες καλωσορίσματος
 • Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος
30 λεπτά
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
 • Πολιτικές, Οικονομικές και Δημοσιονομικές εξελίξεις (Ρυθμός ανάπτυξης Α.Ε.Π., Δημόσιο Έλλειμμα, Δημόσιο Χρέος, Προσφορά & Ζήτηση, Προοπτικές, Κρίση Χρέους)
 • Κοινωνικές Ανισορροπίες, Τεχνολογικές Εξελίξεις (Taxisnet, POS)
 • Συνθήκες Διεθνοποίησης (Μνημόνια χρηματοδότησης & Διαρθρωτικών αλλαγών)
30 λεπτά
Ανταγωνιστικό Περιβάλλον – Επιχειρηματικότητα & Τράπεζες
 • Οικονομική ασφυξία επιχειρήσεων & ιδιωτών.
 • Κεφαλαιακή επάρκεια & Ρευστότητα τραπεζών
 • Σύγκρουση Συμφερόντων και Προτεραιοτήτων
30 λεπτά
Διάλειμμα - Καφέ 15 λεπτά
Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο
 • Ν. 4224 Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους
 • Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
 • Πράξη 42/2014 Τ.Ε. Κεφαλαιακή Επάρκεια Τραπεζών
 • Ανάλυση και Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων (1060/2009 Πράξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
 • Ν. 4307
 • Ν. 3869
 • Διαμεσολάβηση & Διαπραγμάτευση
 • Πιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση
45 λεπτά
Διοίκηση Αναστροφής
 • Ορισμός
 • Στάδια Διοίκησης Αναστροφής
 • Συμπτώματα και Αιτίες
 • Περιοχές Εστίασης
45 λεπτά
Διάλειμμα - Καφέ 15 λεπτά
Υλοποίηση Αναστροφής
 • Στάδια Υλοποίησης
 • Διαγνωστικός Έλεγχος
  • Προϋποθέσεις
  • Αποτελέσματα
 • Διαχείριση Κρίσης
 • Συγκρότηση Ομάδας Αναστροφής
 • Διαχείριση Συμφερόντων
45 λεπτά
Υλοποίηση Αναστροφής (συνέχεια)
 • Ανάπτυξη & Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
  • Προϋποθέσεις Υλοποίησης
  • Έλεγχος Υλοποίησης
  • Αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων
45 λεπτά
Διάλειμμα - Γεύμα 60 λεπτά
Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση
 • Βραχυπρόθεσμη Επιβίωση
 • Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδότηση
 • Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση
 • Διαχείριση Χρέους προς Δημόσιο
45 λεπτά
Διάλειμμα – Καφέ 15 λεπτά
Μελέτη περίπτωσης 45 λεπτά
Συμπεράσματα - Κλείσιμο  

 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες.

Κόστος Σεμιναρίου: 280 €/άτομο.

Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής:

ΗμερομηνίαΏρα
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 9:30 – 17:30

Τόπος υλοποίησης: Κωστή Παλαμά 6 - 8, 11141, Αθήνα

Δηλώστε Συμμετοχή