• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ

 • ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 • ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ - CASE STUDY

 • ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΝΟΜΙΚΟΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων, με έμφαση σε μεγάλο δανεισμό, κόκκινα δάνεια και χρέη προς το Δημόσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, μέσω της διαχείρισης και αναδιάρθρωσης του χρέους τους και της αναστροφής της επιχειρησιακής τους λειτουργίας.