• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ

 • ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 • ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ - CASE STUDY

 • ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΝΟΜΙΚΟΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ

Η διαδικασία της Διοίκησης Αναστροφής μπορεί να περιγραφεί με μια φράση ως «η αναγέννηση της επιχείρησης». Πρόκειται για μια συνδυαστική προσέγγιση επανεκτίμησης και επαναπροσδιορισμού του τρόπου διοίκησης, ανάλυσης και ελέγχου κόστους, ανάδειξης αιτιών των προβλημάτων και δημιουργίας μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδίου επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

Τα στάδια της Διοίκησης Αναστροφής μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

 • Συμπτώματα και αιτίες. Ανακαλύπτονται και ερμηνεύονται τα συμπτώματα της κρίσης καθώς και οι αιτίες που τα έχουν προκαλέσει.
 • Περιοχές εστίασης. Αναλύονται οι περιοχές εκείνες πάνω στις οποίες θα εστιάσει το πρόγραμμα αναστροφής όπως είναι ο τρόπος διοίκησης και επικοινωνίας, οι οργανωτικές αλλαγές, η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση κ.λ.π.
 • Υλοποίηση. Αναλύονται εκείνες οι συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα επιφέρουν στην πράξη την αλλαγή πορείας της επιχείρησης.