• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ

 • ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 • ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ - CASE STUDY

 • ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΝΟΜΙΚΟΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ

Ανάπτυξη του τρόπου αντιμετώπισης των προκλήσεων μέσω των θεσμοθετημένων αποφάσεων. Ανάλυση των νομικών «όπλων» που υπάρχουν ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις στις δυσκολίες και τα «θέλω» των πιστωτών. Η διαχείριση χρέους αφορά ένα κεφαλαιώδες ζήτημα για την επιβίωση της επιχείρησης και αναφέρεται τόσο στο χρέος προς τράπεζες και γενικότερα πιστωτές όσο και προς το δημόσιο.

Στην ενότητα αυτή αναλύονται:

 • Ν. 4224/2014: Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους
 • Ν. 4307/2014
 • Ν. 3869/2010
 • Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
 • Πράξη 42/2014 Τ.Ε. Κεφαλαιακή Επάρκεια Τραπεζών
 • 1060/2009 Πράξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Ανάλυση και Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων
 • Διαμεσολάβηση και Διαπραγμάτευση