• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ

 • ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 • ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ - CASE STUDY

 • ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΝΟΜΙΚΟΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ

Προσδιορισμός και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις στο μακρο-οικονομικό περιβάλλον και ανάλυση διαμέσου των εργαλείων:
PEST: Το οποίο καλύπτει

 • Πολιτικό περιβάλλον (Political)
 • Οικονομικό περιβάλλον (Economical)
 • Κοινωνικό περιβάλλον (Social)
 • Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)

PORTER: Το οποίο πραγματοποιεί ανάλυση του επιχειρηματικού και τραπεζικού περιβάλλοντος, των διαφορετικών προσεγγίσεων και προτεραιοτήτων που διέπουν το καθένα και τις επιπτώσεις πάνω στη λειτουργία μιας  εταιρίας.
Αυτό θα δώσει την δυνατότητα να σχεδιαστεί μία συστημική προσέγγιση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Θα δούμε λοιπόν πως οι παραπάνω διαμορφώμενες συνθήκες έχουν οδηγήσει σε:

 • Οικονομική ασφυξία της επιχείρησης
 • Μειωμένη κεφαλαιακή επάρκεια και έλλειψη ρευστότητας τις τράπεζες
 • Διαμόρφωση διαφορετικών προτεραιοτήτων και τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης από τις δύο πλευρές.